Bewust worden van jouw huidige intentie - Vrijmaker Company

Bewust worden van jouw huidige intentie

Welkom

de 1e stap begint met bewust worden van de kracht van intentie

De eerste stap waar je je bewust van mag zijn is beseffen dat het altijd begint met jouw intentie en verlangen in het moment en daarin mag je ten eerste bewust worden van jouw huidige intentie in het moment.  Is het een wens tot iets voelen, iets oplossen, verbinden met het hier en nu, of ergens van iets afkomen, leren hoe je omgaat met jouw gevoelens of gaan doen wat je echt graag wilt doen. Sta er even bij stil. Ontdek wat jouw nu drijft. 

Laten we even stilstaan. Alles begint met bewust worden van de kracht van  intentie. En ten eerste waar jou intentie nu ligt. 

Bv .Je voelt: Er is meer dan mijn gedoe of struggle, er is meer mogelijk, ik wil het anders, ik wil doorpakken, ik wil het volhouden, ik wil blijven leren, ik twijfel. Je wil bijvoorbeeld méér voelen dan alleen je ‘vervelende gevoelens’ 

– je wil méér genieten, meer rust,  meer balans , minder hard werken, geduldiger reageren, je missie, talent en of droom ontdekken en achterna gaan, meer voldoening ervaren, meer doen wat jij belangrijk en waardevol vind, meer focus, zelfvertrouwen hebben, je sterk en gezond voelen, meer jouw eigen waarheid spreken en uiten, je eigen grenzen hanteren of beter weten waar je grenzen moet stellen tav. je kinderen,  je eigen tijd beter indelen, beter in actie komen, meer contact of  diepere verbinding maken met je ouders, je partner enz., meer zichtbaar durven zijn , geld verdienen enz.

– Je wil het anders, je wil meer mogelijkheden en keuzes hebben of je wilt anders omgaan met vervelende gevoelens (  onzekerheid, boosheid, frustratie, schuldgevoel, gedachten; zelfbeeld; kritiek, minderwaardigheid, doe het niet goed, gevoel vast te zitten , schaamte ) Of je wilt beter volhouden, of dat je nog wilt dat de ander ver…enz

Wat is jouw huidige intentie op dit moment ?

Je weet ergens diep van binnen dat er méér is. Van binnenuit voel je dat je iets heel graag wilt. Dat wil je voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat iets in jou wil gezien worden zodat je tot ontplooiing kan komen, net zoals een kikkervisje een kikker wordt en een rups een vlinder. Weet een transformatie is in elk van ons in nature aanwezig als een potentieel. Het energetische geheel waar we uit voortkomen.

Het is een natuurlijke proces van groei. We hebben van nature een behoefte aan creatie. Het is een fundamentele kracht in jou, een universeel principe !

Voor mij is dat ook altijd zo gegaan, het volgen en bewust weten waar mijn intentie ligt en de kracht van de juiste intentie zetten, bracht me steeds een stap verder in het ontdekken van mijn eigen potentieel. Het is mijn rol om jouw bewustzijn in het NU te verruimen door je tijd en ruimte te laten nemen voor jezelf zodat jij je ware potentieel kan ontplooien, ontdekt wat je kunt, wat je belangrijk vind, leert omgaan met je belemmerende emoties en je met de aangereikte tools in actie beweegt naar jouw eigen waarden en doelen. Waarin je een visie creëert in jouw leven.

Je herinnert je onbewust dat je hier met een reden bent.

Je bent hier nu om dingen in beweging te krijgen.

Om meer vanuit liefde te gaan leven. Om jouw bewustzijn te verhogen, antwoorden te vinden, te ontdekken wat je tegenhoudt, hoe je anders kan omgaan met de hindernissen die je onvermijdelijk op je pad tegen komt, om jouw koers helder te krijgen en te gaan leven op wat jij belangrijk. Jij hoort hierbij.

Je bent een Vrijmaker, een Pionier op deze aarde. Waarin je beweegt van een normale hardwerkende moeder naar een Wijze vrouw die vanuit eigen kracht en rust van betekenis is voor de wereld om zich heen. Daarnaast temper je verwachting als je dit pad beloopt, teleurstelling komt anders misschien snel om de hoek kijken. Dus leg de lat niet te hoog en verwacht niet te veel…Dit gaat in kleine stapjes!

Het is nog niet vanzelfsprekend voor iedereen om hier mee te werken. Vrijmakers kunnen vaak goed aanvoelen of iets waar of niet waar is of waar je raakvlakken hebt met dat wat ik aanbied. Het zou kunnen dat alles in eerste instantie nieuw terrein is, terwijl het je toch ergens bekend voor komt. En misschien ben je al veel bewust. Als dit zo is zou je het als een bevestiging kunnen zien dat je onbewust al herinnert dat je meer bent en kan dan wat je nu voelt.

 

opdracht 1

Oefening: wat is je ware last en ongemak op dit moment

Maak ruimte om stil te staan bij je ware ongemak en in welke mate deze jouw weg belemmerd. Wees moedig en doorbreek je automatische piloot om steeds opnieuw jezelf te ontmoeten waar je nu staat. Zoek je kernbelemmering op.

opdracht 2

De wondervraag

Als je niet zo’n last had van je ongemakkelijke gevoel wat zou je dan doen?

Scroll naar top
Vrijmaker Company draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders