ACT - Vrijmaker Company

ACceptance ANd COmmitment Therapy ( ACT)

ACT

Wat is ACT 

Het doel van deze bewezen effectieve ACT training of zoals je zou kunnen zeggen : ‘ Sta in je kracht training’ is bedoeld je te helpen om een rijk en zinvol leven te leiden, waarin je effectief omgaat met de moeilijkheden die je onvermijdelijk zult tegenkomen en ook de ongemakken en pijn die je zult ervaren. ACT kan je helpen aan de hand van 6 principes  om buitengewoon verrijkende vaardigheid te ontwikkelen die psychologische flexibiliteit wordt genoemd: het vermogen je aan te passen aan een situatie op een bewuste aandachtige manier en effectief in actie te komen, daarbij gestuurd door je waarden.

Wanneer je deze principes gaat toepassen zal je pyschologische flexibiliteit gestaag toenemen. Ik zal met je stilstaan hoe de krachten zoals het werken aan je fysieke gezondheid  (zoals sporten, hormonen) hierin verhouden en wat ze doen aan in je kracht komen.

 Deze training bestaat uit 3 onderdelen: Acceptance:  Bij het Acceptance‐onderdeel leer je op een concrete manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens , afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken. Aandachtsgerichtheid  (mindfulness) :  aandacht te richten op het hier en nu op een niet (ver)oordelende manier. En Waarden: het kennen en bewegen naar je waarden.

Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

Hierna volgt een kort overzicht van de verschillende ACT‐onderdelen.

Acceptance: Omgaan met obstakels.

  • Voelen:              Ruimte maken voor vervelende gevoelens (Acceptance*).
  • Denken:             Afstand nemen van moeilijke gedachten (Defusie*).
  • Zelfbeeld:         Op een andere manier naar jezelf kijken (Zelf als Context*). 
  • Aandacht:        Aandacht leren richten op het Nu (Hier en Nu*)

 Commitment: Investeren in jezelf.

  • Oriënteren:       Stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt (Waarden*).
  • Investeren:       Investeren in de dingen die jij belangrijk vindt (Toegewijd Handelen*).

 

Resultaat: Persoonlijke veerkracht: Vermogen om mee te buigen met de obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt (Psychologische Flexibiliteit*). * = Reguliere, meer technische termen voor de verschillende ACT‐onderdelen.

Wanneer zet je ACT in ?

ACT kan ondersteunen bij

Naast werken aan je fysieke lijf
Op weg naar groei, naar jou waarden

Wat het je oplevert :

ACT biedt in véél gevallen goed resultaat

Niet geschikt voor :

ACT kan hier helaas niet worden toegepast bij één of meerdere onderstaande problemen

Vraag als je twijfelt
Scroll naar top
Vrijmaker Company draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders